Algemeen

Lactatiekundige Mies biedt via deze website informatie aan. Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorg is nagestreefd, sluit Lactatiekundige Mies iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is.

Educatieve doeleinden

Lactatiekundige Mies is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden in de aangeleverde informatie. Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt aan je eigen gezondheid of de gezondheid van je baby.

Links naar andere sites

Als de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zal ik de bewuste link verwijderen.

Kenmerken van het internet

Ondanks uitgebreide inspanningen van Lactatiekundigemies.nl om de website https://lactatiekundigemies.nl optimaal te beveiligen en de privacy van haar gebruikers optimaal te beschermen kunnen zich op ieder moment storingen, vertragingen of andere ongeregeldheden voordoen met betrekking tot de informatievoorziening via internet in het algemeen en via de internetsite in het bijzonder, hieronder begrepen maar niet beperkt tot de overdracht van kwaadaardige software (bijvoorbeeld malware). Lactatiekundigemies.nl verwerpt iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die voortvloeit uit calamiteiten die het gevolg zijn van het gebruik van internet als medium voor informatieoverdracht.

Gebruikers van de internetsite zijn erop gewezen dat het versturen van informatie via e-mail of webformulier veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. Lactatiekundigemies.nl aanvaardt nooit verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor enige schade in welke vorm dan ook, die het gevolg is van het door derden onderscheppen, gebruiken, misbruiken of wijzigen van door Lactatiekundigemies.nl en/of gebruikers via e-mail, webformulier of anderszins verzonden informatie.