Logo lactatiekundige Mies

“Ik doe mijn uiterste best om er voor te zorgen dat je tevreden bent over mijn dienstverlening.”

Mocht dit om de één of andere reden niet het geval zijn, dan wil ik dat graag van je weten. Je kunt me dan bellen (06-30270762) of dit contactformulier invullen. Wij kunnen dan samen bespreken wat de reden is van je ontevredenheid en natuurlijk wat we er mee kunnen doen.

Klachtenprocedure

Je hebt de mogelijkheid een klacht in te dienen bij het bestuur van de NVL (Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen).

Lactatiekundige Mies is aangesloten bij de beroepsvereniging NVL; deze vereniging beschikt over een klachtenprocedure. Ingediende klachten worden behandeld door een klachtencommissie. Dit is een permanente commissie die bestaat uit drie leden. Een van de leden is geen lactatiekundige, zo mogelijk een jurist.

Klachten kunnen bijvoorbeeld over het volgende gaan:

  • Financiële geschillen;
  • Schending van de privacy;
  • Onvoldoende communicatie door de lactatiekundige;
  • Onvoldoende rapportage;
  • Gezondheidsschade voor moeder of kind;
  • Of overige schendingen van de gedragscode of beroepsstandaard.

Ik verwijs je door naar de website: www.nvlborstvoeding.nl. De klachtencoördinator van de NVL zal jouw klacht dan in behandeling nemen.

Geschillencommissie

Als je na de klachtenprocedure nog ontevreden bent, is er nog een andere mogelijkheid. Ik ben aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Daarmee heb je de mogelijkheid om de zaak, na de procedure via de klachtencoördinator van de NVL, bij een externe en onafhankelijke geschillencommissie voor te leggen. Informatie hiervoor is te vinden via Klachtenportaal zorg.nl.