Kosten en vergoeding

“Ik ben ook duidelijk over de kosten die ik reken. Daarnaast geef ik informatie over de vergoeding door de zorgverzekeraar.”

Kosten consult aan huis

Voor een huisbezoek reken ik € 90 per uur. Dit met een minimum van één uur. Daarnaast vraag ik  € 0,35 per kilometer.

Kosten webconsult

Voor een webconsult reken ik een tarief van € 20 per kwartier. Een gedeelte van een kwartier wordt naar boven afgerond. Afronding vindt plaats op een heel kwartier.

Kosten telefonisch en emailconsult

Ik reken voor een telefonisch of emailconsult een tarief van € 20 per kwartier. Dit met een minimum van een kwartier. Een gedeelte van een kwartier rond ik naar boven af. Ik rond af op een heel kwartier.

Ik hanteer een betalingstermijn van 14 dagen. Dit geldt voor alle vormen van dienstverlening . Deze termijn gaat in na het versturen van de factuur. Ik verstuur de factuur via de email.

Zorgverzekering

De basisverzekering vergoedt geen lactatiekundige zorg. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de kosten van lactatiekundige zorg wel geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Informeer bij je eigen zorgverzekeraar. Deze kan aangeven of vanuit de aanvullende verzekering een vergoeding voor lactatiekundige zorg wordt verleend. Via deze link is hierover nadere informatie te vinden.

Sommige zorgverzekeraars vragen een doorverwijzing om voor vergoeding van kosten in aanmerking te komen. Het gaat om een doorverwijzing van uw verloskundige of jeugd/huisarts. Dit is over het algemeen eenvoudig te regelen. Daarvoor is nodig dat uw hulpvraag voldoet aan één van de Indicaties  uit het “Verwijzingsprotocol naar de lactatiekundige IBCLC” (van de NVL).

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL). Dit is vaak nodig om voor een vergoeding van de kosten door een zorgverzekeraar in aanmerking te kunnen komen.

Algemene voorwaarden

Op mijn dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van de NVL van toepassing.

Voor de koop en huur van materiaal gelden de “Algemene voorwaarden verkoop en verhuur door Lactatiekundige Mies (versie 20 augustus 2015)“.