Privacy

Logo lactatiekundige Mies

Lactatiekundige Mies wil op een verantwoorde manier met jouw persoonsgegevens om gaan.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bevat strenge privacyregels. Ik voldoe aan de eisen die deze verordening stelt.

Het doel van verslaglegging is:

  • registratie van de geleverde zorg;
  • naslag voor de lactatiekundige en eventuele waarnemer om verantwoorde zorg te kunnen leveren;
  • mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de gegeven zorg;
  • mogelijkheid om de geboden zorg financieel af te handelen.

De volgende gegevens worden opgenomen:

  • persoons- en identificatiegegevens;
  • financiële en administratieve gegevens;
  • lactatiekundige/psychologische en medische gegevens.

Je hebt er recht op om de gegevens die over jou zijn vastgelegd in te zien. Als je denkt dat dit onjuist is gebeurd, kun je Lactatiekundige Mies verzoeken deze te wijzigen. De gegevens worden geheimgehouden voor onbevoegden en personen die niets met de gegevensverwerking van doen hebben. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een dossier bij te houden.

Contact met andere zorgverleners

Wanneer Lactatiekundige Mies het verslag of een overdracht naar andere zorgverleners wil sturen, moet daarvoor om jouw toestemming worden gevraagd. Mondelinge toestemming is voldoende, dit wordt in de schriftelijke verslaglegging vastgelegd. Afwijken hiervan is alleen toegestaan bij ernstige zorg over moeder en/of kind.

Beroepsgeheim

Ik ga verantwoord met je gegevens om. Deze worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Als cliënt dien je hiervoor toestemming te geven. Lactatiekundige Mies houdt zich aan de wet op het Medisch Beroepsgeheim. In de Code of Personal Conduct van de IBLCE wordt het beroepsgeheim met name genoemd en een lactatiekundige IBCLC is verplicht zich daaraan te houden.

SSL-certificaat website

Een SSL-certificaat beveiligt de verbinding tussen de bezoeker en de website. De data die via deze verbinding lopen, worden versleuteld en zijn niet leesbaar voor anderen. Uit het ‘groene hangslot’ en de aanduiding HTTPS is duidelijk dat mijn website, lactatiekundigemies.nl, is beveiligd.

Klachten

Indien je van mening bent dat Lactatiekundige Mies niet op de juiste manier met jouw gegevens is om gegaan, kun je dit het beste eerst bij mij kenbaar maken via het contactformulier. Vervolgens kun je eventueel een klacht indienen. Op deze plaats vind je hierover meer informatie.