Privacy

Logo lactatiekundige Mies

Lactatiekundige Mies vindt jouw privacy van groot belang.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bevat strenge regels van privacy. Dit is belangrijk. Daarom onderschrijf ik de regels van deze verordening.

Het doel van verslaglegging is:

  • Dat ik duidelijk maak welke zorg ik je heb gegeven;
  • naslag voor de lactatiekundige om verantwoorde zorg te kunnen leveren;
  • Dat ik verantwoording kan afleggen over de gegeven zorg;
  • Aan de hand daarvan kan ik je een juiste factuur sturen voor de geboden zorg.


De volgende gegevens neem ik op:

  • persoons- en identificatiegegevens;
  • financiële en administratieve gegevens;
  • lactatiekundige/psychologische en medische gegevens.


Je hebt er recht op om de gegevens die over jou zijn vastgelegd in te zien. Zijn deze niet juist? Lactatiekundige Mies past deze aan. Ik garandeer jouw privacy. Daarom houd ik gegevens geheim voor andere mensen. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een dossier bij te houden.

Contact met andere zorgverleners

Lactatiekundige Mies bewaart jouw informatie in het dossier. Privacy is van belang. Daarom blijft die informatie daar. Soms is het nodig dat andere zorgverleners deze kunnen inzien. Daar moet jij toestemming voor geven. Mondelinge toestemming is voldoende. Dit leg ik dan in de schriftelijke verslaglegging vast. Afwijken hiervan is alleen toegestaan bij ernstige zorg over moeder en/of kind.

Beroepsgeheim en privacy

Ik heb oog voor jouw privacy. Daarom geef ik informatie niet zonder toestemming aan andere zorgverleners. Daarom geef ik deze ook niet aan familieleden. Jij moet hiervoor toestemming geven. Lactatiekundige Mies houdt zich aan de Wet op het Medisch Beroepsgeheim. De Code of Personal Conduct van de IBLCE noemt het beroepsgeheim met name. Daarom moet een lactatiekundige IBCLC zich daaraan houden.

Privacy: SSL-certificaat

Een SSL-certificaat zorgt voor een veilige verbinding. Tussen de bezoeker en mijn website. Daarom laat ik de gegevens die via deze verbinding versleutelen. Deze gegevens zijn niet leesbaar voor anderen. Daarom zie je op mijn website het ‘groene hangslot’ en de aanduiding HTTPS. Daaruit blijkt dat mijn website, lactatiekundigemies.nl, is beveiligd.

Privacy en klachten

Ik doe mijn uiterste best om je goed te helpen. Daarom wil ik dat je tevreden bent over mijn dienstverlening. Ben je niet tevreden? Ben ik niet op een goede manier met jouw privacy om gegaan? Laat me dit dan weten met het contactformulier. Wil je een klacht indienen? Dan vind je op deze plaats meer informatie.